0

สิ่งประดิษฐ์ : ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วโถสุขภัณฑ์ เพื่อป้องกันการโจรกรรม

ฝาครอบอุปกรณ์ฟลัชวาล์วในปัจจุบันคุณสมบัติของการใช้งานคือสามารถป้องกันการโจรกรรมได้ หัวฟลัชวาล์ววัสดุทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม หากถอดแล้วนำไปขายจะได้ราคาสูง เป็นที่ต้องการของนักโจรกรรม ส่วนฝาครอบฟลัชวาล์วที่ใช้ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ชนิดสี่เหลี่ยม ใช้วัสดุสแตนเลสแยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่ยึดติดกับฝาผนัง และส่วนที่ 2 คือส่วนที่เป็นบานเปิด-ปิดและมีหูสำหรับนำกุญแจล๊อคฝาปิดเข้ากับตัวกล่อง หรือแบบเป็นลูกกุญแจฝั่งในฝาล็อคด้านในกับฝากล่องได้ ข้อเสียของกล่องฝาครอบสแตนเลส คือ มีราคาการสั่งทำค่อนข้างสูง กล้องมีขนาดกว้างใหญ่ และมีความหนาของตัวกล่องมาก เพื่อสามารถครอบอุป
กรณ์หัวฟลัชวาล์วของโถสุขภัณฑ์ได้

จุดประสงค์และความมุ่งหมายในการประดิษฐ์

จุดประสงค์ในการประดิษฐ์ คือเพื่อป้องกันการโจรกรรมฟลัชวาล์วของโถสุขภัณฑ์ ซึ่งเป็นการประดิษฐ์ที่มีต้นทุนการผลิตต่ำมาก และสามารถติดตั้งได้ง่าย สะดวกในการดูแลรักษา รวมทั้งสามารถดัดแปลงและนำไปใช้กับโถปัสสาวะชายได้ ซึ่งในการประดิษฐ์นี้โครงสร้างของวัสดุเป็น PVC ที่มีความทนทาน แข็งแรงสูง สามารถป้องกันการโจรกรรมได้เป็นอย่างดี ขนาดมีความเหมาะสมสวยงาม ง่ายต่อการดูแลรักษา สามารถทำการผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ ถือว่ามีประโยชน์และคุ้มค่ามาก ในปัจจุบันมีการโจรกรรมอุปกรณ์ฟลัชวาล์วนี้เป็นจำนวนมาก จึงสามารถป้องกันความเสียหายจากการโจรกรรมได้เป็นอย่างดี เพราะเมื่อมีการโจรกรรม หากทำการติดตั้งใหม่ราคาในการดำเนินการจะสูงมากทำให้สิ้นเปลืองทั้งเงินและเวลา

เอกสารประกอบ

 

Share

KMSC

Leave a Reply